February 8, 2010

Actie BioBtwVrij – nu al 143.000 ondertekenaars - krijgt onderdak bij Biologica

De actie BioBtwVrij, een burgerinitiatief, is een overweldigend succes. Ruim 143.000 mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend en het aantal stijgt elke dag. Kennelijk vinden al deze mensen het onderwerp de moeite van het ondertekenen waard.

Biologica denkt dat het de meeste ondertekenaars niet alleen gaat om een betere prijsvorming voor biologische producten. Burgers willen ook begrijpen wat de overheid doet met het BTW-geld dat binnenkomt (zo’n 35 miljoen euro per jaar). Immers, de burger die bio koopt en een groene leefstijl heeft, ‘stemt’ met de vork.

De initiatiefnemer van BioBtwVrij, Leo Dijkgraaf, vindt de tijd nu rijp om de actie onder te brengen bij Biologica: “Het onverwacht grote succes heeft diepe indruk op me gemaakt. Zoveel burgers die bij bio betrokken zijn, daar moeten we mee aan de slag. Misschien wel Europees!”.

Peter Jens, directeur van Biologica, geeft gehoor aan dit idee: “Biologica heeft de ervaring, de structuur en de geloofwaardigheid om zorgvuldig met deze burgerwensen om te gaan en de daadwerkelijke indiening bij de Tweede Kamer eind maart te verzorgen.” De stap naar Europa lijkt hem kansrijk: “De ondertekenaars komen uit allerlei landen, het moet mogelijk zijn om het aantal ondertekenaars te verveelvoudigen.”

Bijeenkomsten in de provincie
De actie BioBtwVrij valt samen met Biologica’s inspanningen om de burger meer inspraak te geven bij haar activiteiten en campagnes. In de komende weken organiseert Biologica een reeks bijeenkomsten in de provincie om met burgers van gedachten te wisselen over Pieperpad, de Week van de Smaak, Adopteer een Kip en Lekker naar de boer. De gedachte is om een burgervereniging op te richten en daarmee nieuwe projecten op te zetten die de groene landbouw en voedselproductie helpen verbeteren en bestendigen.

Biologica zal in elke provincie een bijeenkomst beleggen van 16-18 uur waarin ook van gedachten gewisseld wordt over de actie BioBtwVrij. Een overzicht van de data:

Februari: Groningen 10e, Haarlem 17e, Leeuwarden 24e

Maart: Maastricht 3e, Den Bosch 4e, Zwolle 10e, Utrecht 11e, Arnhem 17e, Assen 18e, Lelystad 24e, Middelburg 25e en Den Haag als slot de 31e.

Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen naar directie[at]biologica.nl

Meer info op: www.biologica.nl


No comments:

Post a Comment