September 30, 2010

Peak-antibiotica

Het antibiotica-tijdperk duurt maar kort. Het wondergeneesmiddel ontdekt in 1928, penicilline, heeft miljoenen levens gered. Nu is het haar glans verloren en onwerkzaam geworden tegen de meeste infecties.

De nieuwe antibiotica, die later ontdekt werden, zullen nog sneller hun kracht verliezen. Bekend is het antibioticum methillicine, dat inmiddels onwerkzaam is geworden tegen de ziekenhuisbacterie Staphylococcus aureus (MRSA).

Doktoren en wetenschappers maken zich grote zorgen om een resistentiegen dat onlangs opdook: NDM-1.  Dat gen is makkelijk overdraagbaar van de ene bacteriestam op de andere. En het maakt de micro-organismen resistent tegen de laatste generatie werkzame antibiotica: de carbapenemen. Lees hier verder.

Bron: Cassandraclub

Manu Chao - Politik Kills

 

Nederlands boerkaverbod nieuws in Europa

Er mogen dan tal van nieuwe maatregelen en bezuinigingen in de plannen van het toekomstig kabinet-Rutte/Verhagen staan, buitenlandse media pikken er vooral een uit: het aangekondigde boerkaverbod.

Voor de BBC was het zelfs breaking news: Islamic veil ban in Dutch coalition deal. De Britse omroep legt uit dat "liberalen en christen-democraten concessies moesten doen aan de anti-islam politicus Geert Wilders om gedoogsteun te krijgen". Lees hier verder.

Bron: NOS

Zie ook,
- CDA-dissidenten houden bezwaren
- 'Partijbestuur CDA positief over akkoorden'

- PVV'er Hernandez nacht in cel voor kopstoot
- PVV'er poseert met pistool op Hyves

Shell zwicht voor sancties VS tegen Iran

Oliemaatschappij Shell zet zijn handelsbetrekkingen met Iran op een laag pitje om te voldoen aan Amerikaanse sancties tegen dat land. Ook de branchegenoten Total, Statoil en Eni zwichten voor de druk uit Washington.

De Amerikaanse overheid maakte bekend een Zwitserse dochteronderneming van het Iraanse staatsolieconcern sancties op te leggen. Met de maatregelen willen de Verenigde Staten de Iraanse energiesector, de belangrijkste inkomstenbron van het land, onder druk zetten. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat Iran zijn nucleaire ambities laat varen.

Bron: De Pers

Zie ook,
Waarom Ahmadinejad geen atoombom wil
Kernwapens zijn nergens goed voor

Conclusie: volslagen zinloze 'powerplay' van de VS...

Artsen op loonlijsten van farmaceutische bedrijven

Invloedrijke artsen, opinion leaders, die een loon krijgen van farmaceutische bedrijven, vertellen de wereld dat zij door dit dienstverband, in staat worden gesteld om steeds op de hoogte blijven van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op dat vlak.

Een merkwaardige redenering.

ADHD-bedrijven betalen publicerende artsen om het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie onbekend te houden, en om de diagnose van ADHD te laten stellen door niet-medici.

ADHD zou een storing zijn in de prikkelgeleiding van het zenuwstelsel.
Een nieuw dogma in de wetenschap over de ziekte.

Maar waarom is die gestoorde prikkelgeleiding dan geen diagnosecriterium?
En waarom toont men niet aan hoe amfetamine-of cocaïnedoping die geleiding normaliseert?

Terwijl wel bekend is, dat die ‘medicatie’ dosis per dosis neuronen kapot maakt.
Neuronen, die toch essentieel zouden moeten zijn in het goed functioneren van die prikkelgeleiding. Lees hier verder.

Bron: ADHDfraude

Al 127 Amerikaanse banken failliet in 2010

En weer zijn er twee banken in de Verenigde Staten over de kop gegaan. Dit blijkt uit gegevens van de FDIC (Federal Deposit Insurance Corp.). Het aantal faillissementen lijkt maar niet te stoppen. In totaal zijn er in 2010 al 127 Amerikaanse banken failliet gegaan. 

Even ter vergelijking: in 2008, het jaar dat de kredietcrisis begon, gingen er 28 banken failliet in de Verenigde Staten. Lees hier verder.

September 29, 2010

Grote staking in Spanje

In Spanje is een 24-uursstaking van de ambtenaren begonnen. Ze protesteren tegen de bezuinigingen, van premier Zapatero. Correspondent Rop Zoutberg is in Madrid.


Bron: NOS

Zie ook,
- Bilderberg Sitges 2010

Gorillaz - Clint Eastwood


Lyric

Vaccinaties en chemotherapie weinig effectief en zeer kostbaar.

Samenvatting:
Het Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde 23 sept 2010 in artsenblad Medisch Contact een artikel erop gericht om toch vooral de baten van de zorg niet te vergeten bij bezuinigingsplannen. Zorgvuldige lezing van dit artikel maakt duidelijk dat vaccinaties en kankertherapie nauwelijks bijdragen aan een hogere gemiddelde levensverwachting terwijl juist de kosten daarvan hoog zijn.

Toelichting:
Het RIVM schat dat de stijging van de gemiddelde levensverwachting met acht jaar sinds de tweede wereldoorlog voor de helft, dus voor vier jaar, is toe te schrijven aan de gezondheidszorg. Lees verder.

Bron: DeGezondePatient

Ze zijn eruit: we gaan duistere tijden tegemoet

Nu rechts de macht gegrepen heeft gaan we duistere tijden tegemoet: Rutte: "Orde op zaken stellen": tweedeling en verdere verharding der verhoudingen, verscherping van de tegenstelling tussen arm en rijk, sociale en etnische onrust, verdere structurering van onze beaurocratische cq sociale dictatuur, inperking van individuele rechten en vrijheden, verdere afbraak van medemenselijkheid, tolerantie, solidariteit en beschaving, toename van het collectieve ongenoegen en lijden, ondergraving van burger- en MensenRechten en ga zo maar door.

Al eerder stelde PvMR dat (niet alleen) de Nederlandse politiek moreel failliet is. Immers de geldwisselaars hebben inmiddels de tempels bestormd, gekraakt en ontruimt. Lees hier verder.

Ze hebben maar zoveel macht als wij ze geven

Merkt u ook hoe het systeem functioneert en ons manipuleert? Wanneer het systeem spreekt gaat het alleen maar over de verschillen, over wat ons anders maakt. Nooit praten ze over de overeenkomsten. De politici en de media hebben het alleen maar over hoe wij niet hetzelfde zijn. Zo functioneert de heersende klasse in elke samenleving. Ze verdeelt de bevolking in groepen, groepen die het met elkaar aan de stok krijgen. Ze splijten en hitsen de groepen tegen elkaar op, zodat ze lachend achterover kunnen leunen, ons kunnen overheersen en het geld in hun zakken kunnen steken.

Ze praten alleen over de verschillen: ras, geloof, uiterlijk, ethische afkomst, seksuele voorkeuren, opleidingsniveau en politieke kleur; alles wat ons dus bezighoudt tijdens ons dagelijks gekibbel. Daarmee leiden ze ons af, zodat ze ons verder ongemerkt kunnen bestelen en hun macht verder kunnen uitbreiden. Lees hier verder.

Bron: Zonnewind

Een vijfde plantensoorten bedreigd

Een vijfde van de plantensoorten in de wereld wordt bedreigd met uitsterven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse nationale botanische tuin in Kew en het Natuurhistorisch Museum in Londen.

Volgens de directeur van de tuin in Kew zijn planten daardoor net zo bedreigd als zoogdieren. ,,De uitkomsten van het onderzoek bevestigen wat we al vermoed hadden'', aldus Stephen Hopper. Lees hier verder.

Bron: De Pers

Het verdriet van de boerBron: Netwerk (23 feb. 2010)

Zie ook,
Permaculture - Farms for the Future

"Ik hoop dat ik nu heel snel dood ga."

(Foto: Beeld uit het klooster boven de oude wijk Alfama - Lisboa)

"Je zult het misschien wel gek vinden maar ik hoop dat ik nu heel snel dood ga", zei Cor. In het midden van de huiskamer lagen zijn machteloze 45 kilo op 'n bed voor de brallende tv. Hoe triviaal en banaal alles moet lijken voor ’n geest die op het punt staat het versleten lichaam te verlaten. Terwijl ik hem zijn morfinepleisters overhandigde antwoordde ik: "Nee hoor, dat hoor ik wel vaker en begrijp je verlangen wel." Had Cor zijn doodsangst onder de knie of kon hij zijn lijden niet langer verdragen? In mijn huidige wereld en werkelijkheid is het bed van Cor een van de vier waar de dood, de stervenden en nabestaanden (on)geduldig wachten op het moment van verlossing. Het is tegenwoordig kanker, leven dat zich tegen zichzelf richt, wat de klok stilzet.

Maar wat is dood? Krishnamurti: “Zonder twijfel is het de volledige beëindiging van alles dat je gekend hebt. Als je dood kent dan hoef je niet bevreesd te zijn. Maar ken je de dood? Kun je tijdens je leven een einde maken aan die eeuwige strijd om in het vergankelijke iets te vinden dat door zal gaan? Kun je je in je leven bewust zijn van het onkenbare, die toestand die we dood noemen? Kun je alle beschrijvingen over wat er na de dood gebeurt ter zijde werpen? Alles wat je in boeken gelezen hebt en alles wat door je onbewuste verlangen naar troost wordt gedicteerd? Kun je die hoedanigheid nu ondervinden en ervaren? Als die hoedanigheid nu ervaren kan worden, dan zijn leven en sterven hetzelfde.” Lees hier verder.

Kritiek op biobrandstoffen Shell in Brazilië

Rotterdam, 29 sept. Het Openbaar Ministerie in Brazilië heeft het Brits-Nederlandse energieconcern Shell opgeroepen zijn productie van biobrandstoffen in het Zuid-Amerikaanse land te herzien. Bij de huidige verbouwing van suikerriet worden de inheemse Guarani-indianen van hun land verdreven, en regelmatig ook mishandeld. Suikerriet is de grondstof voor bio-ethanol, dat als brandstof wordt gebruikt.

De kritiek van het OM richt zich in eerste instantie op het bedrijf Nova América, onderdeel van het Braziliaanse Cosan. Met dat concern is Shell vorige maand overeengekomen een gezamenlijk bedrijf te beginnen voor de grootschalige productie van biobrandstoffen. Lees hier verder.

Bron: NRC

Zie ook,
Shell label

Internet, een bedreiging voor de heersende klasse

Na het publiekelijk toegankelijk maken van het Internet is het worldwideweb zo langzamerhand een bedreiging voor de gevestigde orde geworden. Inmiddels maken wereldwijd meer dan één miljard mensen gebruik van het Internet.

Momenteel is het zo dat de reguliere media nogal selectief hun nieuwsitems presenteren, gedeeltelijk om de publieke opinie te sturen en gedeeltelijk om hun eigen belangen veilig te stellen. Het kan niet anders zijn dat de nationale en internationale persbureau´s hun nieuwsitems op elkaar afstemmen omdat zowat ieder persbureau dezelfde onderwerpen presenteert. Op deze wijze worden de bevolkingsmassa´s zéér eenzijdig en beperkt geïnformeerd over de gebeurtenissen in de wereld. Je zou het kunnen vergelijken met onderlinge prijsafspraken van de grote concerns. Deze afspraken hebben dan niks met prijzen te maken maar alles met de keuze van de te publiceren nieuws onderwerpen. Zij bepalen wat nieuws is.
Lees hier verder.

Bron: Gewoon Nieuws

Onderzoek naar misstanden bij thuiszorginstelling

DEN HAAG – De SP is een onderzoek gestart naar mogelijke misstanden bij thuiszorginstelling Thuiszorg Service Nederland (TSN).

SP-Kamerlid Renske Leijten laat aan NU.nl weten dat haar zoveel klachten bereikten dat ze het hele reilen en zeilen van de thuiszorgaanbieder in kaart wil brengen. Lees verder.

NU.nl

September 28, 2010

Pink Floyd - Hey You

Het Stockholmsyndroom

Via Wikipedia:
Het Stockholmsyndroom is het psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt. Aangenomen wordt dat het Stockholmsyndroom tot ontwikkeling kan komen in een omstandigheid waar de gijzelnemer absolute controle over de gegijzelde kan uitoefenen en binnen die absolute controle voorziet in de basisbehoeften van het slachtoffer, bijvoorbeeld door het geven van voedsel of beschutting. Voor buitenstaanders is dit een paradoxale situatie, omdat het ook bij de gegijzelde bekend is dat hij zich slechts in een afhankelijke situatie bevindt als gevolg van de acties van de gijzelnemer.

Waarom begint die rare anarchistische hippiedwerg zijn verbale braaksel ineens met een quote betreffende het Stockholmsyndroom? Simpel, omdat dat naar mijn mening precies is waar nagenoeg onze hele bevolking aan lijdt. Vandaag schijnt het dan eindelijk zover te zijn dat de misdadige figuren in Den Haag er na slechts 111 dagen dan toch echt uitgekomen zijn en dat we ons dus mogen gaan verheugen op Bruin-1. Moederfokking kansloos, lieve lezers.

Voor de mensen die het toch nog niet opgevallen was, het systeem zoals wij dat kennen is niets meer dan een hele grote leugen waarvan een select gezelschap in zeer grote mate profiteert terwijl de rest voornamelijk lijdt. Ik hanteer hier op het weblog uiteraard niet voor niets met grote regelmaat de benaming “boerderij” of “Vernederland”; dat is namelijk precies waar we mee te maken hebben. De hele bevolking wordt onderdrukt door een groepje mensen dat het leger en onze nationale struikroversdienst, ook wel eens politie genoemd, ‘legaal’ kan inzetten om de rest van de inwoners van dit land te mishandelen, op te sluiten of te beroven. Lees hier verder.

Bron: Anarchiel

September 27, 2010

Politie wil tweehonderd kraakpanden ontruimen

AMSTERDAM - De politie begint op zo kort mogelijke termijn aan het ontruimen van bijna tweehonderd Amsterdamse kraakpanden, op grond van het kraakverbod dat vrijdag ingaat. Het beeld dat heerst als zou het stadsbestuur maar mondjesmaat uitvoering willen geven aan de wet, is onjuist, zeggen betrokkenen. De gemeente zag het kraakverbod  aanvankelijk niet zitten, maar gaat de nieuwe wet onverkort uitvoeren.

'De driehoek' van hoofdofficier van justitie Herman Bolhaar, hoofdcommissaris van politie Bernard Welten en burgemeester Eberhard van der Laan besluit maandag over de precieze maatregelen, maar de hoofdlijnen staan vast.  Lees hier verder.

Bron: Parool

Aanvullend: Afwachten hoe het verleden, de jaren '70-'80 zich herhaald, ludiek of old school.

Amper 3 procent van de hoogbegaafden benut zijn talent

Hoogbegaafdheid is geen garantie voor succes. Volgens een Brits onderzoek slagen amper drie op de honderd extreem begaafde kinderen erin hun talenten ten volle te benutten.

De Britse professor Freeman onderzocht daarvoor het traject dat 210 extreem begaafde kinderen aflegden tussen 1974 en nu. "Ongeveer zes kinderen hebben het gebracht tot een niveau dat we succesvol kunnen noemen", aldus Freeman. In 1974 waren de deelnemers aan het onderzoek zes of zeven jaar. Volgens Freeman hebben kinderen op die leeftijd het potentieel om grootse dingen te doen, "maar de meeste kinderen kwamen in situaties terecht waar hun potentieel verloren ging". Lees hier verder.

Bron: GVA

Stijgende voedselprijzen slecht nieuws voor arme landen

De FAO (Food and Agriculture Organization) van de Verenigde Naties heeft in Rome een spoedoverleg gehad over de stijgende voedselprijzen. Hoewel de voedselproblemen nog niet zo groot zijn als in 2008 moeten de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt niet worden onderschat, aldus de VN. 

In het begin van augustus steeg de prijs van tarwe 25% in een week door de aankondiging van Rusland dat het geen tarwe meer zou exporteren door de mislukte oogsten. Lees verder.

September 26, 2010

Joodse boot op weg naar Gaza

Een boot met acht Joodse activisten uit Israël, Europa en de Verenigde Staten is zondag vanuit Turks-Cyprus op weg gegaan naar Gaza. De activisten willen de Israëlische blokkade van de Palestijnse Gazastrook doorbreken.

,,Het is een heilige plicht voor mij om te protesteren tegen de onderdrukking en de opsluiting van zoveel mensen in Gaza, onder wie meer dan 800.000 kinderen'', zei de 82-jarige Reuven Moskovic, die de nazi-Holocaust overleefde. Aan boord is ook een voormalige Israëlische soldaat. Hij zei geen confrontatie te zoeken met het Israëlische leger.

In mei bestormde het Israëlische leger een boot met activisten en doodde negen activisten. Het leger sleept de meeste boten die naar Gaza willen, naar de Israëlische stad Ashdod.

Bron: De Pers

Wake Up - trailer 2010

Pink Floyd - Money

Fiat Empire: de relatie tussen rijkdom en armoede

De aanslagen van 11 september 2001 zijn zorgvuldig gepland en uitgevoerd door mensen die de wereldheerschappij nastreven. De economische crisis van 2008 is eveneens zorgvuldig gepland en uitgevoerd door dezelfde groep mensen. Het enige verschil is dat men bij de Twin Towers en WTC 7 tot op de seconde kon bepalen wanneer ze zouden instorten, terwijl men bij de aanslag op de economie slechts wist dat het over een jaar of 5-6-7 zou gebeuren.

Na de aanslagen van 2001 is de hoeveelheid geld in de VS op een krankzinnige manier toegenomen. Iedereen kreeg krediet, in de vorm van creditcards en hypotheken. Er werd grof geleend aan alle mensen die een eigen huis wilden kopen, waardoor de huizenprijzen bleven stijgen en stijgen. In feite werden die huizen niets meer waard, maar het geld werd steeds minder waard. En er werden creditcards verstrekt, waardoor de mensen maar bleven kopen en kopen, goedkope producten uit China weliswaar, maar voor de prijs die men ook tevoren had betaald. President Bush riep op tot meer consumeren en de bankiers beleefden gouden tijden. Lees hier verder.

Bron: BOUbllog

Zie ook,
Wilem Middelkoop: 'Ons geld is een monsterverbond tussen monarchen en bankiers'

Balkenende kritisch over Verenigde Naties

Premier Jan-Peter Balkenende vindt dat de Verenigde Naties (VN) de laatste jaren te passief zijn geweest in het aanpakken van mondiale problemen. Dat zei de premier zaterdag tijdens zijn rede voor de Algemene Vergadering in New York.

- Met JP de MP op de foto?
- Premier bezorgd over millenniumdoelen
- Balkenendes vlucht

Balkenende wees erop dat de VN nauwelijks een rol spelen in de bestrijding van de economische crisis en het initiatief aan de G20 van rijkste landen hebben overgelaten. Daardoor hebben arme landen een te kleine stem gekregen. Ook de klimaattop in Kopenhagen had volgens de premier niet mogen mislukken. ,,Je ziet daar al die regeringsleiders bij elkaar die de wil hebben eruit te komen. En dan gaat het toch mis. Dat had nooit mogen gebeuren.’’ De premier wil ook meer resultaten boeken voor de zogeheten Millenniumdoelen, zoals halvering van armoede in 2015. Lees hier verder.

Bron: De Pers

Zie ook,
"Nog te veel mensen lijden honger, ondanks daling cijfers"
- The girl in the cafe
Ahmadinejad aims to change World Order

Aanraking helpt bij acute pijn

LONDEN - Wetenschappers hebben ontdekt waarom mensen automatisch naar een pijnlijke plek grijpen met hun hand. Het biedt namelijk direct verlichting.

Door een plek aan te raken vormen de hersenen een beeld van het gebied, zeggen onderzoekers van de University College in Londen. En dat is essentieel in pijnverlichting.

De pijnbeleving onderzochten ze door gebruik te maken van de zogenoemde Thermal Grill Illusion (TGI). Hierbij werd pijn opgewekt bij gezonde proefpersonen. De wijsvingers en ringvingers werden in een bakje met warm water gestopt en de middelvinger in koud water. De hersenen geloofden echter dat de middelvingers in heet water zaten en voelde daardoor pijn.

Pijnverlichting
De pijn verdween het snelst wanneer de drie vingers aan de ene hand, dezelfde vingers aan de andere hand aanraakten. Lees hier verder.

Bron: GezondheidsnetScienceDaily

De OV-Stripkaart- U stript toch ook?Bron: OV-stripkaart.nl

'Honderden krakers op de Dam'

AMSTERDAM - Een grote groep krakers heeft zich zaterdagavond geïnstalleerd op de Dam in Amsterdam. Ze zijn van plan de nacht op het plein door te brengen.

Volgens een woordvoerder van de krakersactie overnachten een paar honderd krakers op de Dam.

Met de 'Damslaapactie' protesteren krakers tegen de antikraakwet die op 1 oktober van kracht wordt. Lees hier verder.

Bron: NU.nl

Lees ook,
- 'Kraakverbod gaat niet werken' - De Pers

September 25, 2010

Permaculture - Farms for the Future

More than 96 per cent of all the food grown in Britain is reliant on synthetic fertiliser. Without it there would be serious trouble.

But without artificial fertiliser there's not enough nutrients for the crops to grow, and without ploughing there is nothing to aerate the soil. So how can we manage without them?

The answers are in nature. As Charles Darwin pointed out, earthworms have been ploughing and aerating the soil for millions of years. And as for fertilisers, just look at how a forest flourishes: by using the natural fertility created by billions of living microbes, fungi, plants and animals.

The non-destructive, low-energy methods are elements of a wider system known as Permaculture, which challenges all the normal approaches to farming. One of its central principles is that you work with the land, rather than against it.

Making A Killing

Psychotropic drugs. It’s the story of big money-drugs that fuel a $330 billion psychiatric industry, without a single cure.

The cost in human terms is even greater-these drugs now kill an estimated 42,000 people every year.

And the death count keeps rising. Containing more than 175 interviews with lawyers, mental health experts, the families of victims and the survivors themselves, this riveting documentary rips the mask off psychotropic drugging and exposes a brutal but well-entrenched money-making machine.

Before these drugs were introduced in the market, people who had these conditions would not have been given any drugs at all.

So it is the branding of a disease and it is the branding of a drug for a treament of a disease that did not exist before the industry made the 
Bron: Top Documentary Films

Medicijn op zoek naar een ziekte

Marketeers schreven positieve artikelen over een zeer omstreden middel. Artsen zetten hun naam erboven.

Farmaceutisch bedrijf Wyeth heeft tientallen door ghostwriters geschreven artikelen gebruikt om onbewezen baten van hormoontherapie voor vrouwen in en na de overgang op te blazen en ernstige bijwerkingen te verdoezelen. Onder de vermeende voordelen: minder kans op hartziekten, zichtproblemen, Parkinson, dementie en, niet te vergeten, rimpels. Onder de verdoezelde bijwerkingen: een hogere kans op borstkanker.

Die explosieve conclusie trekt Adriane Fugh-Berman, onderzoeker aan een Universitair Medisch Centrum in Washington, in het tijdschrift PLoS Medicine. Haar beschuldigingen maakt ze hard aan de hand van een analyse van vijftienhonderd openbaar gemaakte processtukken van rechtszaken in de VS die zijn aangespannen door meer dan veertienduizend vrouwen die zeggen borstkanker te hebben gekregen door hormoontherapie.

Deze uiterst nare bijwerking bleek in 2002 uit een ophefmakende Amerikaanse studie waaraan tienduizenden vrouwen deelnamen. Al kreeg de reputatie van hormoontherapie toen een enorme knauw, het debat over het verband met borstkanker is sindsdien niet geluwd. Lees hier verder.

Bron: Vrij Nederland

Ombudsman: alsnog onafhankelijk onderzoek naar verband tussen vaccinatie en overlijden achtjarige jongen

DEN HAAG (EZPress) – De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, zegt dat een onafhankelijke instantie onderzoek moet doen naar het verband tussen de vaccinatie BMR-DTP en het overlijden van een achtjarige jongen. Hij doet deze aanbeveling in een rapport over de klachten van de ouders van deze jongen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt inmiddels onderzoek naar bijwerkingen en de bijwerkingenregistratie per 1 januari 2011 onder bij een andere instantie dan het RIVM.

De ouders lieten hun achtjarige zoon vaccineren in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Enkele dagen na zijn vaccinaties voor bof, mazelen, rode hond (de BMR-vaccinatie) en difterie, tetanus en polio (de DTP-vaccinatie) overleed hij. Het RIVM heeft het verband tussen de vaccinatie en het overlijden onderzocht. De ouders trokken de onafhankelijkheid van dit RIVM onderzoek in twijfel. De Nationale ombudsman is het met deze twijfel van de ouders eens. Het RIVM vervult te veel rollen: Lees hier verder.

Bron: de Nationale ombudsman

Zie ook,

Klink gelast alsnog onderzoek naar vaccindode


Minister Klink stelt een nieuw onderzoek in naar de 8 jarige Freek Hagoort. Vorig jaar maart werd die gevaccineerd tegen onder meer mazelen, bof en difterie. Vier dagen later overleed hij.

Het onderzoek volgt op een aanbeveling van de Nationale ombudsman. Die wil dat er een onafhankelijke instantie onderzoek doet naar een mogelijk verband tussen de vaccinatie BMR-DTP en het overlijden van Freek Hagoort.

sitestat

Bron: Eenvandaag

Herkomstlijst roept associatie met nazi’s op

AMSTERDAM - Zonder etnische registratie kan Nieuwegein de overlast van Roma niet effectief aanpakken, zegt burgemeester Cor de Vos. Gemeenten zitten volgens hem in een ‘spagaat’: ze moeten ‘probleemgroepen’ op het goede spoor zetten, maar mogen hen niet gedetailleerd in kaart brengen.

Wat is etnische registratie?

Wie over etnische registratie begint, vist al snel in troebel water. Het is een beladen onderwerp, waarbij de rassenleer van de nazi’s en de transporten naar Auschwitz nooit ver weg zijn.

Beleidsmakers spreken daarom liever over de registratie van herkomstgegevens. Met de benaming Antillianen of Marokkanen wordt immers níet hun etniciteit aangeduid, maar de plek waar zij van afstammen. Maar voor Roma gaat die logica niet op: zij komen niet uit ‘Romaland’. Lees hier verder.

Bron: de Volkskrant

Zie ook,
Ombudsman: Registratie Roma zorgt voor polarisatie - Elseviers

"CNN weigert Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan uit te zenden"

De Amerikaanse oorlogscorrespondent Michael Ware, die voor CNN van 2006 tot april dit jaar ondermeer de oorlogen in Irak en Afghanistan versloeg, zegt dat de omroep bewust beeldmateriaal niet heeft uitgezonden van wantoestanden aangericht door Amerikaanse troepen. Ware gaf daarvan een Australische collega alvast één voorbeeld, en vertelde haar binnenkort nog meer naar buiten te zullen brengen.

Het incident waar Ware al wel over wou praten is niet het minste: in 2007 was hij erbij (en filmde) hoe een Amerikaanse soldaat een geweer tegen de achterkant van het hoofd van een Iraakse tiener zette (die toevallig voorbijliep) en de trekker overhaalde. "De jongen was jammer genoeg niet dood", aldus Ware, "hij stierf pas 20 minuten later. De onverschilligheid van de soldaten rond mij was vreselijk."

Ware geeft trouwens toe dat ook hij ook schuldig is. "Ik dacht er helemaal niet aan hoe ik die arme jongen kon helpen, zat gewoon voortdurend te denken aan het vinden van een goeie camerahoek." CNN besloot bovendien dat de inhoud "te gevoelig" was om uit te zenden. Lees hier verder.

Bron: HLN

September 24, 2010

Terence McKenna: What's to be done?

Ahmadinejad wil VN-onderzoek 11 september

NEW YORK - De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad blijft de gemoederen bezighouden op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Hij riep de VN vrijdag op onderzoek doen naar de terreuraanslagen van 11 september 2001, waardoor vooral New York werd getroffen.

In zijn toespraak donderdag had Ahmadinejad al gesuggereerd dat de Amerikaanse regering achter de terreuraanslagen zat.

Westerse diplomaten, onder wie de Nederlandse vertegenwoordigers, verlieten daarop de zaal.

Beschuldiging

Op een persconferentie een dag later herhaalde Ahmadinejad zijn beschuldiging. ''Er is iets gebeurd, en onder het mom van die gebeurtenis werden twee landen binnengevallen. Als gevolg daarvan zijn tot nu toe honderdduizenden mensen omgekomen'', zei de Iraanse leider. Hij noemde het tijd ''dat smoesje te herzien''.

Bron: NU.nl


Bron: RT

Zie ook,
- Obama woedend om complottheorie Ahmadinejad (+reacties) - Telegraaf

Een frisse rechtse wind……

Onze huisfilosoof merkte het al op: „wanneer is een Godwin geen Godwin meer?“. Wie anno 2010 naar de politieke kaart van Europa kijkt, kan aardig wat landen bruin/zwart inkleuren. Een golf van nationalistische, rechts-extremistische groeperingen weet een plaats in parlementen en regeringen te veroveren, „Wildersiaanse“ politici staan op om het trucje van Geert Wilders te herhalen, en „gevestigde“ politieke partijen reageren in verschillende landen met goedkoop populisme.

Er waait een frisse (extreem)rechtse wind door Europa en dat slechts (daar komt de Godwin) 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Deze ronde zijn het de moslims die een „bedreiging“ vormen, al wordt soms teruggegrepen op een traditioneel vervolgde groep: de statenloze (en daarmee wettenloze) zigeuners. Maar is het echt „onderhuids“ racisme dat op dit moment boven komt borrelen? De pavlov-reactie in economisch slechte tijden?  Lees hier verder.

Bron: Zapruder

Verpleeghuizen schieten tekortDe grenzen van goede zorg in verpleeghuizen zijn bereikt. Personeel loopt tegen de muren op met als gevolg: slechte zorg. Het gaat soms zo ver dat bewoners worden gedrogeerd en onnodig worden vastgebonden, omdat verpleegkundigen te weinig tijd hebben.

EenVandaag spreekt met Verpleegkundige Jolanda de Mooij die dit allemaal mee maakte en er een boek over schreef getiteld: Zorg naar eer en geweten.

Bron: Eenvandaag

September 23, 2010

Terence Mckenna - Schizophrenic or Shamanic?

The Avalanches - Frontier Psychiatrist

De BP olieramp en de Warme Golfstroom

Op Internet verschijnen steeds meer berichten dat door de olieramp in de Golf van Mexico de Warme Golfstroom is vertraagd, of zelfs gestopt. Als bron wordt meestal dit artikel genoemd. De inhoud is zeer verontrustend!

De Warme Golfstroom heeft een grote invloed op het klimaat, niet alleen in West Europa, maar zelfs diep in Rusland. De Golfstroom verwarmt ook de lucht en is daardoor van invloed op de straalstroom en de heersende windrichting. Rusland kreeg dit jaar te kampen met een mislukte graanoogst; er geldt nu een exportverbod op graan. De extreme hitte en droogte van deze zomer in Rusland zouden indirect het gevolg kunnen zijn van de BP olieramp! Lees hier verder.

Bron: BOUblog

Geert Wilders & Pamela Geller Islamofobie voor ware gelovigen

Vanaf het moment dat de Amerikaanse neoconservatieven de overhand kregen in de regering van president Reagan hebben ze een theorie gepromoot die beschrijft hoe de Amerikaanse burger omgaat met gebeurtenissen buiten de eigen landsgrenzen. Het was de theorie van het "perception management" ofwel het "sturen van de perceptie". (Zie voor meer over deze theorie het Robert Parry's boek Lost History: Contras, Cocaine, the Press & 'Project Truth'

Vandaag de dag zetten de neoconservatieven dat proces nog steeds voort door hun grote invloed in denktanks en de nieuwsmedia. Hun invloed is inmiddels zo groot geworden dat ze ook de grote meerderheid van de Europese (ook de Nederlandse en Vlaamse) media hebben ingepalmd, en ook vrijwel elke Europese regering beïnvloeden of zelfs volledig controleren. Hun belangrijkste (of beter: meest zichtbare) actiepunt van de laatste 10 jaar is het stimuleren van de hetze tegen moslims in het bijzonder, en inmiddels alle vreemdelingen in het algemeen (Roma). Lees hier verder.

Bron: Zonnewind

September 22, 2010

VN-plan tegen kinder- en moedersterfte

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon heeft een plan van 30 miljard euro gepresenteerd dat de levens van 16 miljoen kinderen en moeders moet redden. Het geld komt van regeringen, bedrijven en stichtingen.

De aanpak van kinder- en moedersterfte staat in de zogeheten Millenniumdoelen van de VN, die tien jaar geleden werden opgesteld. De laatste jaren is er echter op dit terrein maar weinig vooruitgang geboekt. Lees hier verder.

Bron: NOS

Gooier waxinelichthouder lijkt verwarde man

(Novum) - De 29-jarige man uit Winterswijk die tijdens Prinsjesdag in Den Haag een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets gooide, heeft een psychiatrisch verleden. In het eerste contact met de politie komt hij verward over. De man handelde alleen, meldt de politie.

De man stond tussen het publiek toen hij het voorwerp op de Heulstraat in Den Haag tegen de Gouden Koets gooide. Dat gebeurde kort na het vertrek vanaf Paleis Noordeinde. De koets was onderweg naar de Ridderzaal. Koningin Beatrix zat op dat moment samen met kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima in het rijtuig.

Koningin Beatrix keek de andere kant op, op het moment dat het voorwerp de koets raakte. Na het treffen ging de koningin gewoon door met zwaaien en reed het rijtuig gewoon verder.

De man werd meteen aangehouden door agenten die in overvloed aanwezig waren. Over zijn motieven is nog niets bekend. De man is gearresteerd op verdenking van zware mishandeling. Hij is overgebracht naar een politiebureau en wordt in de loop van de dag gehoord.

De politie roept mensen die foto's of video's hebben van voor, tijdens of na het incident op deze te uploaden via de website van de politie Haaglanden.

Bron: Trouw


Bron: NOS

Aanvullend: Net als met Karst Tates is de verslaglegging door de reguliere media opnieuw tenenkrommend. Termen die 'de gooier' kenbaar maakte waren o.a. 'landverraad, nazi's, moordenaars, oplichters, dieven, verraders'. Dan nog schrijven de msm dat zij 'in het duister tasten' over de motivatie van deze gooier, terwijl iedere term met een veelvoud aan informatie valt te onderbouwen (perspectief daargelaten).

In tegenstelling tot Karst Tates word hier direct gemeld dat de gooier een 'psychiatrisch verleden' heeft. Dat 'glijdt er bij de massa altijd wel verklarend in' en ontslaat de overheid tot het leveren van relevante informatie en de media van kritisch onderzoek.

De vraag is of of deze gooier ooit zelf psychiatrische hulpverlening heeft gezocht of dat hij eerder zijn politieke en maatschappelijke kritiek kenbaar heeft gemaakt tot ongenoegen van de overheid en de psychiatrische hulpverlening hem heeft opgezocht. Er zijn hier in - deze farmacratische staat - Nederland voldoende voorbeelden te geven van de 'Russische methode', het verpsychiatriseren van critici.

Bij Karst Tates probeerde men 'psychische instabiliteit' te koppelen aan de irreële beeldvorming over cannabisgebruik en kon men de relatie met zijn functie bij defensie en mogelijk PTSS (stresssyndroom) vermijden. Ook Tates benoemde fascisme (naar het schijnt) als motivatie. Gelukkig was 'de gooier' een stuk minder fataal.

Onderzoek witwaspraktijken bank Vaticaan

VATICAANSTAD - Het Openbaar Ministerie in Italië verdenkt de bank van het Vaticaan van betrokkenheid bij witwaspraktijken.

Aanklagers zijn bezig met een onderzoek, schreef de Italiaanse krant La Repubblica dinsdag.

Volgens de krant zijn naast de Vaticaanse bank IOR (Istituto per le Opere di Religione) tien andere Italiaanse banken onderwerp van onderzoek, zoals Intesa San Paolo en Unicredit.

De banken zouden de Vaticaanse bank als dekmantel gebruiken om illegale deals te verbergen, zoals fraude en belastingontduiking. Met de fraude zou een bedrag gemoeid zijn van rond de 180 miljoen euro, aldus de krant.

Mafia

Het IOR (Instituut voor Religieuze Werken) raakte eerder al in opspraak. In 1982 werd de bank in verband gebracht met het faillissement van de frauduleuze Banco Ambrosiano, die banden zou hebben gehad met de mafia. Lees hier verder.

Bron: NU.nl

Zie ook
- Wat is de Vaticaan Bank eigenlijk - RTL

Gods internet is nogal leeg

Christelijke Nederlanders kiezen vaak voor gecensureerd internet. Sommigen worden daartoe gedwongen door hun kerk.

Zelfs de Evangelische Omroep speelt er met FilterNet op in. ‘Een jaar lang een schoon en beschermd internet’. Voor maar 1,95 euro per maand, pronkt de EO-website die consumenten lokt die geen behoefte hebben aan internet in vol ornaat. ‘Het internet is een geweldig medium, maar zit ook vol gevaren’, stelt omroepcoryfee Andries Knevel er. ‘Ik vind het logisch dat ouders hun kinderen daartegen willen beschermen.’

In Nederland kiezen steeds meer mensen uit christelijke hoek ervoor om internet te laten filteren. Ter bescherming van de kinderen of juist het hele gezin. Geen entertainment, geen bloot, geen discriminatie en geen ‘wervende’ teksten voor bijvoorbeeld abortus en euthanasie.  Lees hier verder.

Bron: De Pers

Zembla: De ADHD-hype

Niet alleen jongetjes, maar ook steeds meer meisjes en volwassenen krijgen te horen dat ze ADHD hebben. De Gezondheidsraad maakte zich er tien jaar geleden al zorgen over en intussen is het aantal diagnoses alleen maar gestegen. Het gebruik van medicatie is de afgelopen vijf jaar zelfs verdubbeld. Ouders die vraagtekens zetten bij het slikken van pillen, voelen zich door de school van hun kind onder druk gezet. ‘Je voelt je op zeker moment gedwongen door school die zegt: als ze die medicatie niet gebruikt, zal ze naar het speciaal onderwijs moeten’, aldus een vader in de ZEMBLA-aflevering ‘De ADHD-hype’.

De Groningse psychologe L. Batstra is kritisch over de toename van ADHD. Zij nam een half jaar geleden ontslag bij de Groningse instelling waar kinderen worden getest op ADHD. Ze kreeg gewetensbezwaren, omdat naar haar mening veel te veel ouders de diagnose van hun kind kregen aangepraat. Batstra: ‘Zo kan het gebeuren dat ouders volstrekt normaal gedrag gaan zien als een stoornis.’

ZEMBLA volgt het spreekuur van de Rotterdamse kinderarts en ADHD-deskundige dr. R. Rodrigues Pereira. Mannen, vrouwen, kinderen, hele families tegelijk komen bij hem op bezoek. De dokter zweert bij medicatie. Pereira: ‘Die pillen hebben ze niet gemaakt om mensen te vergiftigen, die zijn nu juist voor de gevallen die een pil nodig hebben en die ontzettend blij zijn dat die pil bestaat.’ Lees hier verder.

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.


Bron: Zembla

Ahmadinejad aims to change World Order


Bron: WAC

Zie ook,
- "Nog te veel mensen lijden honger, ondanks daling cijfers"
- The girl in the cafe

Baanbrekend onderzoek toont verband Roundup en geboorteafwijkingen

Internationale wetenschappers bevestigen gevaren van Roundup op GGO vrije regio’s conferentie in Brussel, 16 september 2010

Glyfosaat, het actieve ingrediënt in de best verkopende onkruidverdelger van de wereld Roundup, veroorzaakt misvormingen bij kikker en kippenembryo's bij doseringen die veel lager zijn dan die welke worden gebruikt in het landbouw bespuiten en ver onder de maximumgehalten aan residuen in producten die momenteel goedgekeurd zijn in de Europese Unie.

Dit wordt gemeld in het onderzoek (1) dat gepubliceerd is door een groep rond professor Andres Carrasco, directeur van het Laboratorium voor Moleculaire Embryologie aan de Universiteit van Buenos Aires Medical School en lid van het Argentijnse Nationale Raad voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek.

Carrasco werd tot onderzoek naar de embryonale effecten van glyfosaat geleid door rapporten van een hoog percentage aangeboren afwijkingen in de landelijke gebieden van Argentinië, waar Monsanto's genetisch gemodificeerde "Roundup Ready" (RR) sojabonen in grote monoculturen worden gekweekt en regelmatig worden bespoten vanuit vliegtuigen. RR soja is ontworpen om Roundup te tolereren, dat landbouwers toestaat de herbicide vrijuit te spuiten om het onkruid te doden terwijl het gewas groeit. Lees hier verder.

Bron: Zaplog

Vaak ten onrechte antibiotica toegediend

Bijna vijf procent van alle patiënten die in een ziekenhuis antibiotica krijgen voorgeschreven, krijgt deze middelen onterecht.
Dat blijkt uit promotie-onderzoek van infectiespecialiste Ina Willemsen van het Amphia Ziekenhuis in Breda.
In het onderzoek is gekeken naar achttien ziekenhuizen. Zo'n dertig procent van alle patiënten in Nederlandse ziekenhuizen wordt behandeld met antibiotica.

Resistentie

De richtlijnen voor het gebruik van antibiotica worden niet door alle ziekenhuizen nageleefd. In het slechtst presterende ziekenhuis was het gebruik van antibiotica in ruim dertig procent van de gevallen onterecht.
Bacteriën kunnen resistent worden als antibiotica veelvuldig worden gebruikt.

Bron: NOS

Taalgrapje verborgen in Troonrede

In de Troonrede die koningin Beatrix vanmiddag uitsprak, zat een verborgen taalgrapje: een acrostichon. Wie de beginletters van de eerste vijftien zinnen achter elkaar zet, leest WILLEM VAN NASSOV, de oude spelling van de naam van Willem van Oranje.

De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet zeggen wie het gebbetje in de Troonrede heeft geschreven. De RVD stelt slechts dat de toespraak van de koningin altijd wordt geschreven onder verantwoordelijkheid van de premier.

"Het is een aardigheidje", laat een woordvoerder weten. "Het is een verwijzing naar de eerste letters van de coupletten van ons volkslied. Dat volkslied is van ons allemaal, en het is het symbool van de eenheid van het land." Zie hier de video.

Bron: NOS

Zie ook,

De crisis van 2008 zagen we niet aankomen, dus de dubbele dip ook niet

Het Centre for Economics and Business Research (CEBR), een Britse think-tank, beweert dat er geen dubbele dip komt.

CEBR verwacht dat de wereldeconomie dit jaar3.5%. Eerder gokte men nog op 3,7%.

Douglas McWilliams, de allerhoogste pief van CEBR, zei: "Ik verwed er een van mijn duurdere overhemden op, dat we geen wereldwijde dubbele dip krijgen."

Ik heb geen idee of deze waarzeggers de crisis van 2008 wel zagen aankomen .

Bron: Zaplog

Zie ook,
De Jager verwacht geen 'dubbele dip'

Stock Market Crash 2008


(John Lennon - Watching the Wheels)

September 21, 2010

Peter Schiff: Amerika is meer dan blutBron: Biflatie.nl

Zie ook,
- Fed klaar om groei VS verder te helpen

De brandwondenbalsem uit de doofpot..!?

Een vreemde kop misschien boven dit artikel, maar als je het verhaal hieronder leest, zul jij je verbazing ook niet meer kunnen onderdrukken. Hoe een relatief simpel natuurproduct 20x minder kost, maar minstens zoveel MEER effect heeft.. Inderdaad.. Brandwondenbalsem in de doofpot..

Meelezen, meeleven.. Inderdaad.. Het onderstaande relaas kregen we vorige week aangeboden door Mariëlle. Ze vertelt hoe zijzelf en haar zoon, ernstige brandwonden hadden opgelopen en over een proces van behandeling hiervan door een brandwondencentrum. Direct gevolgd door de behandeling van deze brandwonden met de natuurzalf van Kees Boegem.

Kees Boegem is al sinds de jaren 1990 druk doende om zijn brandzalf bekend te maken. Zijn vinding blijkt keer op keer een uiterst effectief middel te zijn tegen ernstige brandwonden, maar toch lijkt alles in het werk te worden gesteld om zijn middel niet geaccepteerd te krijgen door de reguliere medische wetenschap.. Rara?
Lees hier verder.

September 20, 2010

Eco-tribe


Short documentary portret of an inhabitant of the Dutch Ecotribe, an alternative way of life.

September 19, 2010

Antibiotica maken een puinhoop van je darmflora

Zelfs ogenschijnlijk milde antibiotica kan mogelijk de balans van microben die in de darm leven ernstig verstoren, met onvoorziene gevolgen voor de gezondheid, hebben Amerikaanse onderzoekers gemeld. Een gedetailleerd onderzoek van drie vrouwen die ciprofloxacine was gegeven toonde dat het medicijn de gehele populatie van goede bacteriën onderdrukt en ten minste één vrouw had maanden nodig om te herstellen.

Het onderzoek, dat gepubliceerd is in de Proceedings of the National Academy of Sciences, steunt de gemeenschappelijk wijsheid dat antibiotica de 'goede' bacteriën die in het lichaam leven kunnen beschadigen. Lees hier verder.

Bron: Zaplog

Lauryn Hill - Forgive Them Father


Lyric

Oliebron Golf van Mexico definitief dicht

Met een laag cement heeft oliebedrijf BP zondag in de Golf van Mexico de oliebron die de grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis veroorzaakte, definitief gedicht. Dat meldde admiraal Thad Allen van de Amerikaanse kustwacht, die de afhandeling van de olieramp overziet.

Volgens Allen is de operatie om de bron voorgoed te dichten, succesvol verlopen. ,,We kunnen nu definitief melden dat de Macondo-bron geen bedreiging voor de Golf van Mexico meer vormt'', aldus Allen. President Barack Obama verwelkomde het nieuws, maar waarschuwde tegelijkertijd dat de herstelperiode ,,niet makkelijk'' zal zijn. Lees hier verder.

Bron: De Pers

Aanvullend: 'Misdaad tegen de natuur'

Tweede kans voor 'vergeten' geneesmiddelen

ROTTERDAM - Een groep gearriveerde artsen en onderzoekers uit Nederland en de Verenigde Staten heeft de stichting Cinderella Therapeutics in het leven geroepen, die onderzoek doet naar 'vergeten' medicijnen.

Het gaat daarbij om veelbelovende potentiële geneesmiddelen, die farmaceutische bedrijven evenwel nooit in productie hebben genomen omdat zij er te weinig winst van verwachtten.

De oprichters van de stichting, die dinsdag met hun initiatief naar buiten traden, handelen niet uit winstoogmerk. ''We duiken in een markt die voor andere partijen niet interessant is. Het enige wat we nodig hebben zijn beperkte financiële middelen, maatschappelijke erkenning en medewerking'', zegt Dick van Bekkum (85), emeritus hoogleraar radiobiologie en transplantatiebiologie te Rotterdam. Lees hier verder.

Bron: NU.nl

Zie ook,
- Nieuw 'oud' medicijn tegen tuberculose Zie hier de 'bijwerkingen' van thioridazine en dan kan je afvragen in hoeverre dit 'grabbelen in de oude chemobox', enkele laag toxische uitzonderingen daargelaten, zinvol is en men niet beter kan investeren in onderzoek naar plantaardige en natuurlijke antibiotica.
- Natuurlijke antibiotica
- Natuurlijke medicijnen
- Tine v.d. Maas, tbc en astma (meer info)

Big D - Strijd voor Vrijheid

Offers (2005)De met een Emmy bekroonde film ‘Offers’ vertelt het verhaal van een man en een vrouw die verstrikt raken in de strijd tussen terreur en anti-terreur in Europa.

September 18, 2010

Slingshots and PoniesBron: Stimulator.tv

The Girl In The Cafe


Part 2 | Part 3 | Part 4

First Earth

Ecologische architectuur zonder compromis


Zie hier de overige delen en meer info.

Bron: DavidSheen.com

"Nog te veel mensen lijden honger, ondanks daling cijfers"

Dit jaar lijden in de wereld bijna 100 miljoen mensen minder honger dan in 2009. Goed nieuws, maar hulporganisaties waarschuwen dat een verdere daling niet vanzelfsprekend is.

Wereldwijd hebben nog 925 miljoen mensen af te rekenen met honger. Dat maakte de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) dinsdag (14 september) bekend. Het is een forse daling in vergelijking met het cijfer van 1,023 miljard van een jaar geleden. Lees verder.

Bron: GVA

Denkend aan Nederland zie ik door de tranen helemaal niets meer

101 dagen verder en nog steeds zit de Vernederlander ‘s avonds na het nuttigen van een synthetische en zwaar milieuverontreinigende “maaltijd” braaf voor de televisie om zich via stinkende rotzooi als Pauw en Witteman of het beschamende Powned te laten vernederen door parasiet Den Haag. 101 dagen verder en nog steeds spreekt men dagelijks hoop uit over de op handen zijnde formatie terwijl het stelletje kinderachtige en betweterige kleuters het maar niet eens kan worden wie deze keer het meeste mag gaan graaien. Zelden heb ik een bevolking zo diep zien zinken als na deze “verkiezingen”. De grootste afgang in jaren en Vernederland blijft maar apathisch ja en amen knikken. Man man man, wat gaat dit toch al volstrekt verloren land een walgelijke plaats worden om te “leven”. Dat komt nooit meer goed.

In juni riep Mark R. enthousiast dat het een maandje zou gaan duren voordat de nieuwe kliek van dictators aangesteld zou worden. Deze week riep Ivo O. hetzelfde. Hoe vaak wilt u nog bedrogen worden voordat u het echt mooi vindt geweest? Wanneer trekt u uw hoofd uit uw kont en neemt u afstand van de zielige misdadigers die de macht in handen hebben? Wanneer zegt u tegen dit beschaafde en Westerse land dat het genoeg is geweest met het schenden van de mensenrechten? Wanneer laat u eens weten dat de bemoeizucht genoeg geweest is en dat u zelf wel uitmaakt hoe u uw leven inricht? Waarom laat u parasiterende ambtenaren sowieso bepalen wat “ongezond leven” precies is? Lees hier verder.

Bron: Anarchiel

Compenseren door te alkaliseren

Om gezond te kunnen blijven ben ik ervan overtuigd dat we hier in het westen moeten compenseren vanwege de overmaat aan giftige stoffen die we binnenkrijgen. Deze ongewenste stoffen waar het lichaam niets mee kan kunnen niet altijd even goed door het eigen lichaam afgevoerd worden waardoor er juist een onbalans kan ontstaan (zowel geestelijk als lichamelijk).

Een lichamelijke onbalans kan verzuring veroorzaken d.m.v.; stress, slecht voedsel, medicijnen, vaccinaties, vervuilde lucht, elektrosmog, te weinig licht en vooral ook door te weinig water drinken. Ziekteverwekkers zoals bacteriën, schimmels en virussen kunnen alleen in een verzuurde omgeving ziektes en ontstekingen veroorzaken. Lees hier verder.

Bron: Nulpuntenergie.net

ISBN 3-9810897-0-7
Beperkte inzage in het boek (pdf) via CITT.nu

Onderwijsassistent uitgebuit

Onderwijsassistenten in het basis- en voortgezet onderwijs doen veel meer werk dan waarvoor ze krijgen betaald. Ze geven in sommige gevallen zelfs zelfstandig les. Dat heeft vakbond CNV Onderwijs onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel (88 procent) van de onderwijsassistenten taken uitvoert die bij een hogere functie behoren. Driekwart van de onderwijsassistenten zegt weleens als goedkope leraar te worden ingezet als vervanger van een zieke leraar.

Onderwijsassistenten die in verzet komen tegen bijvoorbeeld de te lage salariëring, lopen risico's. Sommigen krijgen zelfs te maken met intimidatie van de directie, aldus de onderwijsvakbond. Lees hier verder.

Bron: NOS

Lees ook,
- Onderbezetting in de zorg, de functie onderwijsassistent(e) is ongeveer tegelijkertijd met de Melkertbaan in de zorg ontstaan.

PIL - Public Image

September 17, 2010

Ook spionnen waarschuwen voor verzameldrift

In het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) bericht de dienst over de spionagerisico?s die de toegenomen gegevensopslag met zich brengt. De AIVD schrijft dat databanken een aantrekkelijk doelwit vormen voor buitenlandse inlichtingendiensten, zeker als de gegevensverwerking en -opslag in handen is van private partijen. Nóg een reden om terughoudend te zijn met het verzamelen van gegegevens over miljoenen Nederlanders.

In haar jaarverslag (PDF) stelt de AIVD dat ook de toename van koppelingen tussen databanken ervoor zorgt dat databanken steeds kwetsbaarder zijn: Lees hier verder.

Bron: BOF

200.000 computers voor onderzoek

Europese wetenschappers krijgen toegang tot een gebundeld netwerk van 200.000 desktopcomputers. Onderzoekers kunnen zo, vanuit de  hele wereld, onderzoek doen dat grote rekenkracht vraagt. Dit maakt de  Europese Unie dinsdag bekend.

De rekenkracht van  de 200.000 pc’s wordt gebundeld tot een netwerk (een grid) waar Europese onderzoekers toegang toe krijgen vanuit meer dan driehonderd locaties wereldwijd. Het project, European Grid Infrastructure (EGI), maakt gebruik van de onbenutte rekenkracht van pc’s, waarvan doorgaans maar 60 tot 85 procent wordt gebruikt. Lees hier verder.

Bron: De Pers

Vitamine D veel beter dan vaccins tegen griepinfecties

Als wetenschappers erachter komen dat iets beter werkt tegen griep dan vaccins, zou je verwachten dat ze het bekend maken, toch? Want gaat het niet om het beschermen van kinderen en volwassenen tegen de griep?  

Een medische test, geleid door Mitsuyoshi Urashima en uitgevoerd door het Departement van Moleculaire Epidemiologie van de Jikei University School of Medicine in Tokio, heeft uigewezen dat vitamine D extreem efficiënt is in het voorkomen van griepinfecties bij kinderen.

Bij de test is gekeken naar een willekeurige, placebo-gecontroleerde populatie van 334 kinderen, waarvan de helft 1.200 IE (Internationale Eenheid) aan vitamine D3 per dag kreeg voorgeschoteld. Kortom, het ging om een nauwkeurige test, waarbij de gouden standaard methode is gehanteerd. Lees hier verder.

Bron: Niburu

Earth 1.9 videoBron: Johnito Patito

September 16, 2010

Zijn we getuige van de dood van onze planeet?

Het lijkt erop dat we recht voor onze ogen getuigen zijn van de dood van onze planeet. De extreme weersomstandigheden, de olieramp in de Golf van Mexico, het gebruik van dodelijke dispergeermiddelen, decennia van chemische stoffen in de agricultuur en synthetische geneesmiddelen die in de waterwegen sijpelen.

De menselijke verontreiniging heeft de North Atlantic Garbage Patch veroorzaakt, niet te verwarren met de Great Pacific Garbage Patch, en heeft geleid tot grove schending van ons onderling afhankelijk levenssysteem.

Hier zijn een paar storende onlangs gerapporteerde indicatoren dat het voorzieningsysteem van ons leven mogelijk een kritieke toestand nadert: Lees hier verder.

Bron: Zaplog

Leger van wanbetalers groeit flink

AMSTERDAM - Consumenten komen steeds dieper in de financiële problemen. Het totale bedrag van openstaande vorderingen van incassobureaus steeg in een jaar met bijna 30 procent tot 5,6 miljard euro. De vorderingen op consumenten zijn met ongeveer 800 miljoen euro in één kwartaal exceptioneel toegenomen.

De Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVIO) vindt de stijging ‘zeer opmerkelijk. De economische malaise van de afgelopen jaren is volgens haar de belangrijkste oorzaak van het stijgend aantal vorderingen. ‘Bedrijven schakelen sneller een incassobureau in omdat zij zelf minder geld in kas hebben. Er is meer aandacht voor creditmanagement’, aldus woordvoerster Jet Creemers van de NVIO. Lees hier verder.

Bron: Volkakrant

September 15, 2010

Geboorte is geen begin, de dood geen einde

Ieder mens heeft zich wel eens de grote vragen des levens gesteld. Wat gebeurt er met ons als we doodgaan, is daar een belangrijke van. In het grootste gedeelte van de wereld gelooft men in reïncarnatie (Latijn: carne ="opnieuw in het vlees"). Bij ons in het Westen waren de van oudsher overheersende religies anders ingesteld en werd reïncarnatie en wordt het nu ook niet als vanzelfsprekend gezien. In het Westen is echter de wetenschappelijke methode ontwikkeld. Deze methode stelt ons in staat om goed onderzoek te doen waarmee we kunnen kijken of een denkbeeld als reïncarnatie ook door objectiviteit en rationaliteit ondersteunt wordt of dat het hierdoor juist wordt verworpen.


Is het dan niet interessant om deze methode los te laten op de eeuwenoude vraag of er leven na de dood is? Dit is precies wat het boek: "Honderd jaar onderzoek toont aan, de dood is niet het einde." geschreven door Ian Currie (ISBN 9032501194) heeft gedaan. En de resultaten zijn verbluffend. Er is de afgelopen honderd jaar veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar zaken als sterfbedvisioenen, bijna dood ervaringen, herrineringen die lijken voort te komen uit vorige levens etc. Lees hier verder + video.

Coldplay - 42

Onderbezetting in zorg 'pijnlijk duidelijk'

Op het onlinemeldpunt van NU'91, de beroepsorganisatie van verpleegkundigen, zijn afgelopen zomer 1135 meldingen binnengekomen over onderbezetting in zorginstellingen. Dat heeft een woordvoerster van de organisatie gemeld. Het meldpunt is woensdag gesloten.

Volgens de woordvoerster wordt in de zomer de onderbezetting in de zorg 'pijnlijk duidelijk'. Het grootste gedeelte van de meldingen is, net als vorig jaar, afkomstig van medewerkers van verpleeghuizen. Lees verder.

Bron: De Pers

Een baan in de zorg?

In de alsmaar groeiende gezondheidszorg zijn nog veel vacatures

Het consortium Gezondheidszorg Nederland B.V. zoekt:

Fulltime Patienten (m/v)

- ervaring niet noodzakelijk
- bij voorkeur met vage klachten of buitenissige ziektebeelden
- psychosomatische klachten geen bezwaar
- bij gelijke geschiktheid krijgen sollicitanten met wanstaltig overgewicht en rokers de voorkeur.

De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit het maken van afspraken, het wachten in wachtkamers, het ondergaan van onderzoeken en het langsurig slikken van medicatie. Lees verder

Cassandraclub

De Vreeze: legaliseer softdrugs

TIEL - Als het aan Tiels burgemeester De Vreeze ligt gaat de overheid een gecontroleerde vorm van hennepteelt toestaan.

Alleen op die manier kan volgens hem de overlast van de huidige illegale wietkweek flink afnemen.

Ook De Vreeze reageert daarmee op de geluiden vanuit de Tielse bevolking die loskwamen na de drugsmoord in juli (zie ook verhaal hiernaast). Het huidige beleid, waarbij de verkoop van softdrugs in coffeeshops gedoogd wordt maar de teelt niet, is volgens hem niet meer van deze tijd. Lees hier verder.

Bron: de Gelderlander

Protest tegen 'censuurwet' Justitie

Schaadt fundamenteel recht

Enkele wetenschappers, bloggers en hoogleraren en een aantal belangenorganisaties, waaronder Bits of Freedom, tekenen een brandbrief tegen de voorgestelde ‘censuurwet’ van de minister van Justitie.

In juli lanceerde het ministerie van Justitie een wetsvoorstel. Daarin staat dat het Openbaar Ministerie zonder tussenkomst van de rechter content offline mag halen, met als doel de computercriminaliteit te bestrijden. Lees hier verder.

Bron: ZDNet

Kwekers: van witlof naar staatswiet

Mediwiet Opmars medicinale cannabis

Op een geheime plek telen twee zwagers wiet voor patiënten, in de enige legale hennepkwekerij van Europa. Amerika en Israël lonken.

Langs Leeuwarden, richting Groningen, voorbij de weide met schaapjes en na het maïsveld met de silo’s naar links. De loods ligt tussen een paardenwei en varkensstallen. Buiten wijst niets erop dat hier tientallen kilo’s wiet per jaar de deur uit worden gedragen, op weg naar onder meer ms- en kankerpatiënten die er hun pijn en misselijkheid mee bestrijden. Was de oogst in 2004 nog 40 kilo, in 2011 wordt er naar verwachting 150 kilo geproduceerd. De medicinale cannabis gaat inmiddels niet alleen meer naar apotheken in Nederland, maar ook naar Finland, Italië, Duitsland en sinds kort Polen. Lees hier verder.

Bron: De Pers