December 11, 2010

"Reclame Vergiftigd""

Reclame beoogt mensen te ‘formatteren’, te kneden tot consument, tot superconsument zelfs. Dit type consument moet de groei van de economie door zijn strot wringen. Met behulp van reclamespotjes wordt daartoe bij hem de kooplust opgewekt.

De groei van de economie, die door kapitalistisch geïnfecteerde economen als onvoorwaardelijk wordt voorgesteld, leidt uiteindelijk tot verwoesting van het aardoppervlak. Reclame vergiftigt langs die weg niet alleen de hersenen van mensen, maar bedreigt ook het menselijk bestaan. Lees hier verder.

Bron: De Vrije

Zie ook,
- Grocery Store Wars
- Fashion Report 2010