January 26, 2012

'Misstanden bij Odfjell'Bij het olieterminalbedrijf Odfjell Terminals in het Botlekgebiedvan Rotterdam doen zich levensgevaarlijke situaties voor. Dat stelt een klokkenluider die zeer goed is ingevoerd bij het bedrijf. De Arbeidsinspectie bevestigt dit beeld.

Grote hoeveelheden kankerverwekkend benzeen verdampen en waaien uit over de omgeving, meldingen worden niet gedaan of aangepast, zo blijkt uit stukken, die in het bezit zijn van EenVandaag. Lees verder.

Eenvandaag

No comments:

Post a Comment