July 29, 2012

Dr. Rath - EU Politiek PerspectiefIn deze manifestatie op 13 maart 2012 in Berlijn roept Dr. Rath de mensen in Duitsland en Europa op, verantwoording te nemen. Het is een oproep, gemeenschappelijk een democratisch Europa voor mensen en door mensen op te bouwen -- en een nieuwe, op genezing en voorkoming van ziekten gebaseerde gezondheidswetenschap.

De nu verkrijgbare wetenschappelijk onderzoeksresultaten over natuurlijke geneesmiddelen maken duidelijk, dat deze medicijnen talrijke volksziekten met een behoorlijk aandeel terugdringen kan. Echter deze „Wereld zonder ziekte" wordt ons niet gegund -- omdat al deze ziekten voor de Pharma-Industrie een miljardenmarkt is.

Willen wij deze wereld zonder ziektes voor ons en onze kinderen, dan moeten wij ons verenigen. Nu!

Dr. Rath Foundation

Gerelateerd,
Nazi fundament onder Europese Unie - Gewoon Nieuws
Nazi fundament onder Europese Unie (2) - Gewoon Nieuws

No comments:

Post a Comment