October 29, 2013

‘Stop met sollicitatieplicht, er zijn toch geen banen’

In tijden van crisis verdienen uitkeringsgerechtigden steun. Pest ze niet met dwangbeleid, betoogt Ab Gietelink vandaag in een opiniestuk in NRC Handelsblad.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in september 685.000 werklozen. Dat cijfer houdt echter geen rekening met verborgen werkloosheid. Lees meer.

NRC

Gerelateerd,
'Geef iedereen een basisinkomen' - Knack.be
Een samenleving zonder stress door inkomensonzekerheid lijkt gezonder en welvarender te zijn - De Morgen

- Geld als dictatoriaal instrument - Visionair