November 8, 2014

Heleen Dupuis valt door de mand bij Pauw

Waarom Heleen Dupuis zelf haar echtgenoot terughaalde uit het geweldige verpleegtehuis ……

Mevrouw Heleen Dupuis vond dat haar man niet thuishoorde bij dat slag mensen en ze had geen zin om tijdens het bezoek bij haar demente man op bed of een plastic stoeltje te moeten zitten. Ze vond wel dat het naar huis halen van haar man haar naast de PGB fooi veel geld gekost heeft ! (Dus veel mensen die wel moeten rond- en uitkomen met de PGB omdat ze niet rijk zijn, boeit haar schijnbaar niet omdat ze de kortingen in de zorg volop steunt!) Lees meer + video.

Krapuul

Gerelateerd,
Van Scherrenberg, Leijten en Slagter over falende zorg in verpleeghuizen (video) - Gezond24

No comments:

Post a Comment