March 28, 2015

Brandhaard Yemen “Dit kan verschrikkelijk uit de hand lopen,”

Bij hun overhaaste vertrek lieten de Amerikanen voor een half miljard aan militair materieel achter. Daarnaast legden de ‘rebellen‘ die de macht overnamen beslag op een groot aantal documenten die betrekking hadden op de wijze waarop de Amerikanen hun ‘War on Terror‘ invullen.

Opnieuw een ‘canard‘ als uitkomst van militaire interventie door ‘het westen‘. Met niet slechts gezichtsverlies, maar tevens een netto-resultaat dat eerder moet worden getypeerd als een bijdrage aan de steeds verder toenemende chaos en dreiging in de wereld, dan dat men zorgt voor stabiliteit en veiligheid. Lees meer.

Stop de Bankiers

Gerelateerd,
Iran omsingelt erfrivaal Saudi-Arabië in Jemen - De Redactie

No comments:

Post a Comment