November 29, 2015

Onze vergeten geschiedenis

(Earth Matters | Sanne Dijkstra) - Ons wereldbeeld wordt gedefinieerd, zoals altijd, door de filosofie en gedachtegang van de overwinnaar. In ons geval zijn dat de Romeinen en de rooms-katholieke kerk. We hebben het idee dat de mensheid echt ver in zijn ontwikkeling raakte met de komst van de jaartelling en het christelijke geloof. Daarvoor had je alleen maar een aantal nog niet bekeerde heidebewoner & barbaren die over het veld rende en aan orgies deden.

Is dit wel zo, of sluiten we een groot gedeelte van onze culturele en spirituele geschiedenis hiermee uit? Lees meer.

Earth Matters

No comments:

Post a Comment