November 12, 2015

Toelaten medicijnen via sluiproute 'gevaar voor de volksgezondheid'

Medicijnfabrikanten hebben met vervroegde toelating een sluipweg gevonden om medicijnen op de markt te krijgen voordat de wettelijk verplichte testfase is afgerond.

Medische organisaties luiden daarover nu de noodklok in het Europees Parlement. Een pilotproject van de Europese medicijnenautoriteit EMA heeft tot ongerustheid geleid bij verschillende internationale gezondheidsorganisaties, waaronder de Nederlandse stichting Wemos. Lees meer.

FTM

No comments:

Post a Comment