December 17, 2015

Mensen komen moeilijker uit de armoede

Huishoudens die onder de armoedegrens leven, lijken daar steeds moeilijker weer uit te komen. Het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft, steeg in 2014 met 24.000 tot 217.000.

Niet-westerse huishoudens zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Lees meer.

NOS

No comments:

Post a Comment