January 1, 2016

"Bankocracy": dit financiële systeem gaat niet samen met democratie

Lode Vanoost - In zijn Engelstalig boek 'Bankocracy' vat Eric Toussaint samen waarom het huidige financiële systeem doet wat het doet, omdat het zo is ontworpen en zo bedoeld is. Zolang dit systeem blijft bestaan zullen crisissen elkaar blijven opvolgen en zal kapitaal verder geconcentreerd worden in minder handen, ten koste van de democratie.

Toussaint schrijft in zijn boek Bankocracy geen droge theoretische analyse maar bekijkt de dingen zoals ze zijn, zoals ze werken. Lees meer.

De Wereld Morgen

No comments:

Post a Comment