January 12, 2016

The war on terror is a joke

Sinds het begin van the war on terror is het aantal doden door toedoen van terrorisme gestegen met 4.500 procent. Een schrikbarend cijfer. Hebben we dan helemaal geen vooruitgang geboekt of zit hier iets anders achter?

De aanslagen op 11 september 2001 gaven de directe aanleiding voor the war on terror die door de Bush administratie werd afgekondigd. Lees meer.

De Wereld Morgen

No comments:

Post a Comment