February 16, 2016

Verkoop glyfosaat vijf keer hoger dan aangenomen

Greenpeace openbaart geheime verkoopcijfers pesticiden

Greenpeace heeft de hand weten te leggen op vertrouwelijke verkoopcijfers van pesticiden in Nederland. De milieuorganisatie publiceert deze cijfers vandaag op de website www.greenpeace.nl/pesticidesleak. Lees meer.

Greenpeace

Gerelateerd,
'Verkoop schadelijke pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen' - NU
Pesticide sales figures don’t reflect use on farms: Greenpeace - Dutch News

No comments:

Post a Comment