May 16, 2016

Wie redt de populistische revolutie?

Ewald Engelen - De financiële verhoudingen tussen de factor arbeid en de factor kapitaal zijn sinds de jaren ’80 grondig scheefgegroeid. Terwijl het reële inkomen van gezinnen al decennialang niet meer stijgt, klotst het geld bij multinationals tegen de plinten op. Volgens Ewald Engelen staan in de discussie over dit probleem de verkeerde oplossingen centraal.

Als er één grafiek is die het sluimerende electorale ongenoegen verklaart, is het de arbeidsinkomensquote (AIQ) die De Nederlandsche Bank een aantal weken geleden publiceerde. Lees meer.

FTM

No comments:

Post a Comment