August 12, 2016

Deutsche Bank wankelt

Deutsche Bank beleeft zware tijden. De beurswaarde is met 90% gedaald ten opzichte van 2007 en de financiële problemen zijn groot genoeg om een systeemcrisis te veroorzaken. Jan Dwarshuis ziet parallellen met Citigroup, en vreest dat de EU er niet aan zal ontkomen om Deutsche Bank te redden als die dreigt om te vallen. 

Als we de koersontwikkeling van een aantal Europese banken aanschouwen, dan ligt een vergelijking met 2008 al snel voor de hand. Het Amerikaanse Citigroup was destijds de gebeten hond, en nu lijkt Deutsche Bank deze rol in Europa op zich te nemen. Lees meer.

FTM

No comments:

Post a Comment