August 27, 2016

'Nooit Meer Oorlog: Vandaag is het met dat eerbiedwaardige Vlaamse pacifisme maar triestig gesteld'

'Vertwijfeling, radicalisering en polarisering blijven niet beperkt tot dolgedraaide zelfmoordterroristen. Ook verantwoordelijke bewindslieden van tamelijk welvarende en tamelijk beschaafde EU-lidstaten vallen er aan ten prooi', schrijft Edi Clijsters van Vlinks.

Het is al lang geleden dat de jaarlijkse IJzerbedevaart vele tienduizenden Vlamingen samenbracht onder de leuze die daar op de IJzertoren ten behoeve van vriend en vijand in liefst vier talen gebeiteld staat: "Nooit meer oorlog - Plus jamais de guerre - Nie wieder Krieg - No more war". Een vertwijfelde kreet. Een boodschap van hoop. En een aansporing tot persoonlijk en collectief engagement om die hoop ook in werkelijkheid om te zetten. Lees meer.

Knack

No comments:

Post a Comment