January 28, 2017

PRISM in de polder: Wordt de deur straks aan de achterkant opengezet?

Het is inmiddels duidelijk: het kabinet wil koste wat het kost de nieuwe wet voor de geheime diensten nog voor de verkiezingen van 15 maart erdoorheen drukken. Er is ontzettend veel kritiek op het voorstel. Dat is met de invoering van een sleepnet ook niet zo verwonderlijk. Toch is er nog een belangrijk onderdeel van het voorstel dat zowel in de politieke arena als in de media weinig aandacht heeft gekregen: de mogelijkheid van de geheime diensten om straks rechtstreeks en geautomatiseerd toegang te krijgen tot databases van overheidsdiensten en bedrijven.

Realtime en rechtstreeks toegang tot databases 
Waar hebben we het precies over? De geheime diensten mogen op dit moment aan iedereen vragen om informatie te verstrekken. Lees meer.

Bits Of Freedom

No comments:

Post a Comment