March 5, 2017

A̶F̶A̶ AIVD Fryslân

Er zijn ongeveer twee zekerheden in mijn leven, ieder jaar haalt AFA Fryslân het jaarverslag van de AIVD en ongeveer eens per jaar komt AFA Fryslân mij een shitlading posters en stickers brengen. De persoon die dat doet is de voormalig voorzitter van de PvdA in Smallingerland, daarnaast handelt hij in verzekeringen. Hij ontkent dat AFA anarchistisch is, volgens hem is AFA sociaaldemocratisch.

Hoe blij ik ook was met mijn jaarlijkse lading posters en stickers, ik heb dat altijd verdacht gevonden. Lees meer.

Meedogenloos

No comments:

Post a Comment