March 13, 2017

Nederland-Turkije, grote principes of platte verkiezingskoorts?

Lode Vanoost - Zowat alle Europese media scharen zich achter de Nederlandse beslissing om een Turks minister te verbieden een campagnetoespraak te houden in het Turks consulaat in Nederland. Zonder historische achtergrond en ruimere context kan over deze zaak echter geen degelijk oordeel worden geveld.

Wie enkel en alleen de gebeurtenissen van de voorbije weken als referentiekader neemt kan tot een gemakkelijke conclusie komen. Turkije heeft geweigerd te overleggen met de Nederlandse autoriteiten over de aanwezigheid van Turkse politici om campagne te voeren voor het komende Turkse referendum van 16 april 2017. Lees meer.

De Wereld Morgen

No comments:

Post a Comment