March 2, 2017

Substantieel bewijs voor beïnvloeding wetenschap door farmaceutische industrie

In een recent door The BMJ (voormalig British Medical Journal) gepubliceerd onderzoek wordt een directe relatie aangetoond tussen sponsoring of financiering van wetenschappelijke studie en de uitkomst ervan. Financiële banden, van reiskosten, honoraria, betaling voor advieswerk tot aandelenbezit, resulteert volgens de onderzoekers tot de aantoonbare ‘neiging’ om het ‘wetenschappelijke’ resultaat van de door de financier op de markt gebrachte medicijnen positief te beïnvloeden.

Volgens het onderzoeksteam zijn financiële banden met investerende farmaceutische bedrijven gebruikelijk en is er sprake van een aantoonbare associatie met positieve resultaten voor het onderzochte product in de klinische studies. Lees meer + video.

DVM

Gerelateerd,
- Financial ties between researchers and drug industry linked to positive trial results - ScienceDaily

No comments:

Post a Comment