April 29, 2017

Op 29 april 1967 weigerde Mohammed Ali in Vietnam te gaan vechten

Lode Vanoost - Op 29 april is het 50 jaar geleden dat Mohammed Ali weigerde zijn militaire dienstplicht te vervullen, om in Vietnam te gaan vechten. “Zij hebben me nooit 'nxyyxr' genoemd, zij hebben mij nooit gelyncht”. Deftig Amerika was woedend over zoveel zwarte assertiviteit. Ali verloor vier jaar van zijn carrière, maar kreeg volledig gelijk van de geschiedenis, werd de grootste bokser aller tijden én een icoon voor de eeuwigheid.

Toen Mohammed Ali (1942-2016) in 1967 werd opgeroepen voor zijn legerdienst had hij zijn 'slavennaam' Cassius Clay al een tijd veranderd. Hij was moslim geworden en kondigde reeds een jaar op voorhand aan dat hij zou weigeren naar Vietnam te gaan. Lees meer + video.

De Wereld Morgen

No comments:

Post a Comment