April 12, 2017

Stegeman: Christelijk zionisme staat aan de basis van Joods zionisme

Christelijk zionisme staat aan de basis van Joods zionisme, stelt Theoloog des Vaderlands dr. Janneke Stegeman. Het christelijk zionisme wortelt op zijn beurt in de Reformatie.

De Theoloog des Vaderlands hield dinsdagavond in het gebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam een publieke lezing over het zionisme. Lees meer.

RD

No comments:

Post a Comment