September 13, 2017

Militairen op straat? Een juweel van misleiding

Marc Vercoutere - Militairen op straat wordt door de federale regering-Michel verdedigd als een belangrijke bijdrage tot de veiligheid. IS dat wel zo? Antwerps welzijnswerker Marc Vercoutere ziet het anders. Geen verwijt aan de soldaten zelf, die zo best mogelijk hun opdracht uitvoeren. De regering heeft met deze inzet heel andere, politiek-ideologische doeleinden die zeer misleidend zijn.

Militairen voeren taken uit. Opdrachten. Dat ze dit naar best behoren doen en zich volledig geven voor de opdracht, daar bestaat geen twijfel over. Lees meer.

De Wereld Morgen

No comments:

Post a Comment