September 29, 2017

Onvoldoende doelmatigheid en transparantie in klinisch geneesmiddelenonderzoek

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 600 klinische geneesmiddelenstudies aangemeld bij de geacrediteerde medisch-ethische toetsingscommissies (METCs). Promovendus Sander van den Bogert ging na wat er van deze studies terechtkomt na de beoordeling door de METC. Daarnaast onderzocht hij hoe de gegevens hierover, die de regulerende overheidspartijen routinematig verzamelen, kunnen worden ingezet om de efficiëntie van de regulering te verhogen.

Verspild
Van den Bogert vond dat 45 procent van alle klinische geneesmiddelenstudies die in 2007 door de METCs werden beoordeeld, op een goede manier zijn uitgevoerd en gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur. Lees meer.

UU

No comments:

Post a Comment