November 27, 2017

Gemeenten: uniforme aanpak gereguleerde wietteelt te beperkt

Proeven met social cannabis clubs of afhaalautomaten

Tientallen gemeenten die willen experimenteren met gereguleerde wietteelt vrezen dat ze te weinig ruimte krijgen. Het kabinet wil in zes tot tien gemeenten 'uniforme experimenten'. Burgemeesters en wethouders dringen juist aan op grote variatie in lokale en regionale varianten. Dat maakt volgens hen de kans op een succesvolle aanpak groter. Lees meer.

Volkskrant

No comments:

Post a Comment