December 7, 2017

De macht van de techreuzen bepaalt de rol die media vandaag (nog) spelen

Facebook, Google en Amazon heersen over informatie, democratie en media

Het westerse ideaal wil dat journalisten in volle onafhankelijkheid naar de waarheid op zoek kunnen gaan en zo de burgers van adequate informatie voorzien. Ze moeten daarbij volgens Walter Lippmann, de bekendste Amerikaanse journalist uit de eerste helft van de twintigste eeuw, ‘niet alleen (…) gebeurtenissen signaleren, maar de burgers ook een beeld van de werkelijkheid verschaffen, op basis waarvan ze kunnen handelen.’ Won dat ideaal van de vierde macht en haar onafhankelijke journalistiek na de val van de Berlijnse Muur terrein, tegenwoordig staat het onder druk. Lees meer.

MO

No comments:

Post a Comment