January 7, 2018

Pensioenen, hoe worden jong en oud belazerd?

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is het grootste pensioenfonds van Nederland. Volgens eigen informatie had het ABP eind 2014 opgeteld aan waarde van de beleggingen (vooral aandelen en obligaties) en aan liquide middelen een belegde reserve van € 347 miljard tot zijn beschikking.

Deze € 347 miljard is bestemd voor de uitbetaling van aanvullende pensioenen aan gepensioneerden van nu en in de toekomst. De totale verplichting die het ABP eind 2014 had bedroeg -ruim gerekend- eind 2014 € 214 miljard. Lees meer.

Ad Broere

Gerelateerd,
- Bouwend Nederland wil €385 miljard uit de pensioenkassen voor verduurzaming - Das Kapital

No comments:

Post a Comment