January 24, 2018

Syrië: het “Here’s Johnny”-effect en de Amerikanen, Koerden en Turken

De Amerikanen blijven in Syrië. Hoewel er na de teloorgang van het „regime-change“ speeltje ISIS, of ISIL, of Islamitische Staat geen enkele internationaalrechtelijke basis (in zoverre die er überhaupt was) is of andere argumenten meer voorhanden zijn om de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in het kapotgemaakte Syrië te rechtvaardigen, zullen de US „boots-on-the-ground“ daar blijven waar ze zijn.

Langzaam kristalliseert de Amerikaanse post-ISIS strategie zich. Zoals de Min Def Mattis het verwoordt, gaat de strijd in Syrië niet meer om „terreur“, zoals de westerse „schijnoorlog“ tegen de IS al behoorlijk glashelder maakte, maar om het aloude doel regime-change en, dit is de nieuwe insteek, om de invloed van Iran in Syrië het hoofd te bieden. Lees meer.

Donkerdoorn

No comments:

Post a Comment