March 27, 2018

Mogelijk wettelijke limiet voor straling antennes

Het ministerie van Economische Zaken overweegt om wettelijk vast te leggen hoeveel elektromagnetische straling zendmasten maximaal mogen afgeven. In een internetraadpleging zal het ministerie vragen of hier behoefte aan is. De straling levert mogelijk een gevaar op voor de volksgezondheid.

Het ministerie wijst erop dat er vanaf 2020 een 5G-netwerk wordt aangelegd in Nederland. Lees meer.

NOS

Gerelateerd,
- Mobiele straling gevaarlijk? | Leendert Vriens (video/lezing) - Studium Generale Delft

No comments:

Post a Comment