April 7, 2018

Aanpassing van de Wiv is pr-stunt

De aanpassingen van de inlichtingenwet zijn een wassen neus, meent chef parlement Hans van Soest. Het kabinet doet net alsof er iets is veranderd zonder dat dat het geval is. Een gebrek aan lef van de coalitie om gewoon achter de wet te blijven staan.

Politieke partijen blijven in hun maag zitten met het raadgevend referendum. Het kabinet mag een ‘nee’ van de kiezer naast zich neerleggen. Dat doet het ook, maar tegelijkertijd probeert het kabinet te doen alsof het tegemoet komt aan de tegenstanders. Lees meer.

AD

No comments:

Post a Comment