April 4, 2018

“Honduras is een militaire dictatuur dankzij de VS en de EU”

Lode Vanoost | Twee Hondurese strijders voor de mensenrechten reizen door Europa om te informeren over de realiteit in hun land en solidariteitsbanden te smeden met hun strijd voor sociale en economische rechten en tegen de repressie. DeWereldMorgen.be sprak met hen. “Honduras is een militaire dictatuur, dankzij de VS en de EU”.

Martin Fernandez Guzman is medeoprichter van de Movimiento Amplio Por La Dignidad y La Justicia (brede beweging voor waardigheid en rechtvaardigheid), een organisatie die strijdt tegen de onstrafbaarheid van politie en leger. Lees meer.

De Wereld Morgen

Related,
- Trump Is Taking Hondurans Hostage (video) - teleSUR

No comments:

Post a Comment