July 15, 2018

Foute tafels

Ewald Engelen - Het was het economisch wonder van de wereld in de jaren negentig. Van heinde en ver kwamen delegaties op bezoek bij de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid (STAR) om te kijken hoe het hier werkte. En Kok en de zijnen vlogen als zendelingen de wereld over om uit te leggen hoe dat kon, hoge economische groei, lage werkloosheid, geringe ongelijkheid en een neoliberale ‘bevrijding’ zonder sociale onrust.

Eind jaren zeventig besloeg de publieke sector nog een ampele zestig procent van het bruto binnenlands product, midden jaren negentig was dat gedaald tot rond de veertig procent. Lees meer.

Groene

No comments:

Post a Comment