January 2, 2019

Het Pillenprobleem

Elk jaar stijgt het pillengebruik. We gebruiken te veel medicatie en we betalen er te veel voor. Elk jaar sterven duizenden mensen aan middelen die ze niet nodig hebben. Er is een gebrek aan onafhankelijke voorlichting voor artsen. Wat we doen, wat we denken en hoe we medicijnen moeten gebruiken, is praktisch volledig bepaald door Big Pharma. Dick Bijl, oud-huisarts, epidemioloog en auteur stelt zich de vraag of dat slikken wel nodig en verstandig is.

Jaaromzet 1.200 miljard euro
Met een jaaromzet van 1.200 miljard euro kan je een legermacht kopen aan reclamebureaus, lobbyisten, juristen, onderzoekers en noodzakelijke handtekeningen voor goedkeuring van je producten. De farmaceutische industrie financiert onderzoek naar de werking van medicatie in het kader van de marketing, maar doet geen basisonderzoek. Lees meer.

De Wereld Morgen

Gerelateerd,
Deze dokter adviseert: slik minder pillen - Volkskrant

No comments:

Post a Comment