March 6, 2019

"Tegen de criminalisering van antizionisme in Frankrijk"

400 Franse intellectuelen hebben in de krant Libération een open brief aan president Macron gericht, als protest tegen zijn voornemen antizionisme te criminaliseren door het gelijk te schakelen met antisemitisme. "Als U van plan bent ons te vervolgen, om ons het zwijgen op te leggen, of zelfs om ons in de Bastille te gooien, wel, dan weet U ons te vinden."

Mijnheer de President,
U heeft recent verklaard de intentie te hebben om het antizionisme te criminaliseren. U heeft deze verklaring afgelegd nadat U ze had besproken met Benjamin Netanyahu, net voor u zich naar het diner van de CRIF begaf (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France – Representatieve Raad van de Joodse Instellingen in Frankrijk). Lees meer.

De Wereld Morgen

Gerelateerd,
Stel kritiek op Israël niet gelijk aan antisemitisme - NRC
Gesol met joodse belangen moet stoppen - Rights Forum

Palestijnen: de laatsten der semieten - De Wereld Morgen

No comments:

Post a Comment